Ezzel az írással azt szeretném megmutatni, hogy milyen típusú kérdések hangzanak el a legnevesebb angol egyetemek felvételi beszélgetésein; mi alapján döntenek arról, hogy a jelentkező alkalmas lesz-e elvégezni az egyetemet. Vajon a magyar középfokú oktatás tárgyi tudás fókuszú szemléletében felnövő gyerekeink tudnának válaszolni a lenti kérdésekre?

Ezek a beszélgetések nem arról szólnak, hogy a jelentkezőnek mennyire sikerült megtanulnia egy bizonyos tananyagot. De akkor miről szólnak? Mire kíváncsiak a felvételiztetők, amikor kiválasztják a legalkalmasabb jelöltek, akik nem csak elvégezni tudják az egyetemet, hanem végzettként tovább erősítik az egyetem hírnevét?

A lentiek konkrét felvételi kérdések. Nem csak a kérdések, de a megfogalmazott célok is a felvételiztetők nyilatkozatából származnak.

Közgazdaságtan, management

Megérdemlik a bankárok a magas fizetést, amit keresnek? Az államoknak korlátozni kellene a fizetést, amit kapnak?

Cél: Itt az a kulcs, hogy a jelölt miként gondolkodik a fizetésekről gazdaságilag, nem pedig az, hogy igazságosnak tartja-e az eltérést a fizetésekben.

Filozófia, politika, közgazdaságtan

Mi az oka annak, hogy az egy főre jutó bevétel 50-100-szor nagyobb az USA-ban, mint olyan országokban, mint Burundi, Malawi?

Cél: A cél, hogy a jelölt minél több okot soroljon fel arra, hogy egyes országok miért gazdagok vagy szegények (tőke, technológia, produktivitás, oktatás szerepe, stb.)

Történelem

Képzeld el, hogy a múltunkról csak sporttal/zenével/színházzal kapcsolatos emlékek maradtak fenn. Mit tudnánk a múltunkról?

Cél: A felvételiztető azt figyeli, hogy a jelölt miként tudja képzelőerejét használni, hogy meglevő tudását hasznosítsa a kérdés megválaszolásában. A szempontok lehetnek például nem, faj, osztályhoz tartozás, gazdasági fejlettség, társadalmi értékek, stb. A jelölt valószínűleg sokkal többet tud az adott témáról, mint a felvételiztető.

Pszichológia

Mi jelent a “normális” emberek esetében?

Cél: A cél annak felmérése, hogy a jelentkező hogyan közelíti meg ezt a kérdést (pl. statisztikai átlaghoz képest eltérés, biológiai eredet, kulturális körülmények, történelmi korok). Ismét, a gondolkodás módját kívánják felmérni, amit a felvételiztető segítségével tovább tudnak fejleszteni vagy azt megkérdőjelezni.

Teológia és vallás

Azok az emberek, akik kockáztatják saját (vagy mások) életüket valamilyen sporttevékenység során, hősök vagy őrültek?

Cél: Itt tényleg nincs jó/rossz válasz, a cél, hogy felmérjék, a jelentkező mennyire rugalmas, mennyire tud érvelni és mennyire elkötelezett a véleményével kapcsolatban. A kérdés számtalan szempontból megközelíthető és számtalan egyéb kérdés, téma kapcsolódik hozzá.

Mit mondanak nekem a fenti kérdések? Azt, hogy a felvételin képességek meglétét akarják ellenőrizni. Azon képességekét, hogy a jelentkező képes-e meglévő tudását új megközelítésbe helyezni; képes-e saját véleménye mellett érvelni vagy egy másfajta megközelítést megalapozottan megkérdőjelezni, esetleg más véleményét elfogadni, ha az érvek kellően megalapozottak. Azon képességet, hogy egy számára ismeretlen problémát miként közelít meg, milyen nézőpontokat, összefüggéseket tud maga felhozni. Ezek a képességek tanulhatók és gyakorlással fejleszthetők.

Ezen képességek mögött azonban van egy még fontosabb dolog: a jelentkező önmagába vetett hite; hogy hiszi, tudja, bír ezekkel a képességekkel és magabiztosan, de nem erőszakosan képes magabiztosságát kimutatni és gondolatait, véleményét és érzéseit kifejezni.

szerző: Regina