Hallottál már a “Phenomena” alapú tanulásról? Ne aggódj, ha nem. Ez egy viszonylag friss megközelítés, így egyelőre nem is nagyon van rá magyar szavunk. Talán úgy lehetne lefordítani, hogy téma vagy jelenség alapú tanulás, tanítás.

Nem lesz meglepetés, hogy honnan származik az ötlet. A finn oktatási rendszer készül bevezetni ezt az új megközelítést, szemléletet az oktatási rendszerbe. Lényege, hogy alapvetően nem tantárgyak mentén tanulnak a gyerekek az iskolákban, hanem aktuális, a való világból származó témák mentén, mint például, energia, víz, Európai Unió, ember, media, technológia. A témák feldolgozása közben természetesen érintik a jelenleg tantárgyak keretei között oktatott ismereteket is, de nem elszeparált tantárgyak alatt.

Az egyik nagy előnye ennek az új szemléletnek, hogy a gyerekek így megtanulnak átlépni a tantárgyak határain és képesek lesznek egy adott témát különböző szempontokból meglátni, megközelíteni. Így nem csak az adott téma, probléma egy kis elkülönült szeletére látnak rá, hanem átfogóanis tudják azt szemlélni és feldolgozni.

Ez a típusú megközelítés az egyes témákat projectként vagy hosszú távú folyamatként kezeli. Mivel a témák feldolgozása project keretei között történik, így az együttműködés, együttgondolkodás, más vélemények és nézőpontok meghall(gat)ása természetes velejárója lesz a tanulásnak.

A tanulási folyamatban, mely csak részben zajlik az osztályteremben, részben pedig abban a közegben, ahol az adott téma, jelenség az életben megjelenik, olyan tanulási eszközöket, forrásokat és módszereket használnak, melyeket a témával foglalkozók használnak az életben is.

A másik nagy előnye, hogy mivel a téma eleve a gyerekek és a környezetük számára is releváns és aktuális, így a gyerekek azonnal tudni fogják, hogy a megszerzett ismeretek hol és miként hasznosulnak, hasznosíthatók az iskola falain kívül. Munkájuk eredménye is megosztásra kerülhet a szélesebb közösség felé, ami tovább erősíti munkájuk hasznosságát és értékét a gyerekek számára.

Véleményem szerint az egyik nagy előnye egy ilyen szemléletnek a fentiek mellett, hogy a gyerekek megtanulják azt is, hogyan tudják helyüket és szerepüket megtalálni egy projectben, csoportos munkában; teret kapnak arra, hogy saját véleményt alakítsanak ki és azt képviseljék mások előtt; és nem utolsó sorban megtapasztalják annak értékét, hogy ők is hozzátettek valamit a csoport munkájához és a közösség életéhez.

Ha visszagondolok arra az időszakra, amikor vezetőként dolgoztam vállalati közegben, mit is vártam a kollégáktól? Képesek legyenek egy problémát több oldalról megközelíteni, képesek legyenek álláspontjukat képviselni és tudjanak a társaikkal együttműködni.

Nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez a módszer képes ezen készségek elsajátításában segíteni a gyerekeket.

szerző: Regina