Amikor a dán oktatási rendszerről írtam, nem sok esélyt láttam rá, hogy találok még egy olyan rendszert, ami képes lesz annyira megfogni, mint a dán. De sikerült, a kanadait.

Rengeteg dologról tudnék írni, ami nem fér bele egy ilyen blog bejegyzés kereteibe, de azért nézzünk néhány száraz tényt is. A szabályozás tartományi (province) szinten történik, s bár a tananyag nagyjából ugyanaz az egész országban, az iskolarendszer tagolódásában, az iskolai szünetek beosztásában akadnak különbségek.

A kötelező oktatás 5-6 éves kortól 16-18 éves korig tart tartománytól függően, ami magában foglalja az alapfokú és a középfokú oktatást. Ezt követi a felsőfokú oktatás, valamint az oktatás egyéb formális és informális formái.

A dán és a holland oktatási rendszerhez hasonlóan a kanadainak is meghatározó eleme az életfogytig tartó tanulás. Ennek számos formális és informális formája létezik felnőttek számára is, melyben való résztvétel igen magas.

Mégis mitől vált igazán szimpatikussá számomra a kanadai oktatás?

Ez a rendszer képes egyesíteni azt a két dolgot, amitől számomra egy oktatási rendszer sikeresnek mondható. Egyrészt a rendszer jól vizsgázik a nemzetközi összehasonlításokban (pl. PISA teszt), másrészt felkészíti őket a rájuk váró kihívásokra, feladatokra, élethelyzetekre, ráadásul ezt úgy teszi, hogy közben a diákoknak a lehető legnagyobb szabadságot és felelősséget adja.

Az oktatás célja a fenntartható fejlődés: növelni a diákok tudatosságát és bátorítani őket arra, hogy aktív résztvevői legyenek egy fenntartható társadalomnak. Meghatározó jellemzője a rendszernek, hogy az oktatás képes legyen a nagyon is különböző diákok eltérő egyéni igényeit kielégíteni.

Szemben a magyar oktatási rendszerrel, a kanadai iskolarendszerben a diákok az idő előrehaladtával egyre nagyobb döntési szabadságot és ezáltal egyre nagyobb felelősséget kapnak. Ez többek között a választható tantárgyak mennyiségében nyilvánul meg. Ahogy egyik korábbi írásunkban is említettük, a diákoknak számos választható tantárgyból van lehetőségük választani és kiegészíteni az egyébként kötelező tantárgyak körét.

Nem akarok most arról részletesen írni, hogy milyen választható tantárgyak léteznek, a lista meglehetően hosszú lenne, de jelzés szintjén néhányat feltétlenül meg szeretnék említeni, ami a középiskolában elérhető: gazdasági ismeretek, karrier tervezés, egészségtan, nemzeti ismeretek, mely egy integrált tantárgy, ami magában foglalja nemcsak történelmi, de kulturális kérdések tanulmányozását, kritikus gondolkodást, vitakészség fejlesztését, és a közéletben való résztvételt is.

A karriertervezés (guidance and carreer education) nem csak a szűk értelemben vett karriertervezéssel foglalkozik, de kapcsolatépítéssel, tanulási készségek fejlesztésével, szociális felelősségvállalással, önismerettel, változáskezeléssel, az elméleti tudás gyakorlatba történő átültetésével, stb.

A rendszer fő mérföldköve a fizikai, érzelmi, szellemi és szociális fejlődés. Ennek érdekében az egyes tantárgyak (ideértve a kötelező tantárgyakat is) elsősorban készségek fejlesztéséről szólnak: információk elemzéséről, vélemények és érzelmek kifejezéséről, vitakészségről, önálló és kritikus gondolkodásról, döntéshozatalról, hatékony kommunikációról, arról, hogyan tudják a lehető legtöbbet kihozni magukból.

A fent említett felelősség megjelenik abban a célkitűzésben is, hogy a diákok tapasztalják meg, a befektetett idő és energia miként képes fokozni a teljesítményt: ahogy érnek és fejlődik kitartásuk, képesek lesznek egyre hatékonyabban kezelni az őket ért hatásokat; ahogy egyre megfontoltabban és felelősebben lesznek képesek kockázatot vállalni, és ahogy egyre nagyobb odafigyeléssel lesznek képesek megértést tanúsítani, úgy válnak egyre elhivatottabbakká saját tanulásuk és egyre felelősebbek saját életük iránt.

És mik a legfőbb értékek, amiket az iskola próbál elültetni a diákokban? Barátság, egymás segítése, csapatmunka, a konfliktusok megoldása, a közösség ereje.

Zárásként álljon itt kontrasztként Budapest egyik vezető általános iskolájának egyik felsős osztályfőnökének üzenete a szülőknek: tudom, hogy amikor majd ezek a gyerekek bekerülnek a munkahelyükre, ott csapatban kell dolgozniuk; de a felvételik egyéni teljesítményt kívánnak meg, ezért nálam nem lesz csapatmunka.

szerző: Regina